Otázky a odpovědi

Koho můžu potkat? Co když se stydím začít rozhovor? Musím si říkat o telefon? Máte tyto nebo další otázky? Na ty nejčastější nabízíme odpověď.

Ukázat aktuální akce?

Nechtěla bys příští týden někam zajít? Rád bych Tě znovu viděl.

Moc ráda. Tak si vyměníme telefony a domluvíme se, jo?

O co se snažíme?

Cílem akcí pro nezadané je vytvořit přirozené prostředí, kdy spolu lidé něco zažívají a mají při tom možnost se normálně seznámit a trochu poznat. Akce jsou neformální a panuje na nich atmosféra až překvapivě přátelská, je to spíš jako jít ven s kamarády.

Někteří účastníci si odnesou „jen“ příjemný zážitek z kulturně zábavné akce. Jiní si padnou do oka a dále je to na nich :) Ze zpětných vazeb, které účastníci po akcích zasílají, je nicméně jasné, že ještě nikdo své účasti nelitoval, akce bývá spíše příjemným překvapením. Důkazem toho je i skutečnost, že organizovaná část trvá cca tři hodiny a ta neorganizovaná, která zpravidla automaticky následuje, minimálně stejnou dobu. Nicméně doba trvání je dobrovolná a účastník může kdykoliv odejít.

Časté otázky a odpovědi

Kdo se těchto akcí účastní?

Akce jsou určeny pro nezadané, kteří se chtějí seznámit aktivně a něco také zažít. Už jen to, že se potkáte právě tady, znamená, že máte podobné zájmy. A žádná jiná forma seznamování nenahradí živé setkání a nenucené popovídání.

Budu mít dost času popovídat si s těmi, kteří mě zaujmou?

Rozhodně. Princip akce je právě v tom, že máte v rámci společné aktivity volný prostor, který můžete využít ke komunikaci s těmi účastníky, se kterými se chcete bavit. A naopak se nemusíte nutit do rozhovoru s nikým, s kým nechcete.

Co když se ostýchám začínat rozhovory?

K prolomení ledů slouží malé uvodní hry, která následuje po představení. Je to vlastně podnět, který vybízí k tomu, aby se začínaly hovory. Není tedy vůbec potřeba bát se začít rozhovor, konec konců, všichni hrají stejnou hru.

Nebude to nepříjemné nebo trapné?

Ale vůbec ne. Všichni, kdo se akce účastní, jsou ve stejné situaci, s velkou pravděpodobností se cítí podobně, jsou to tedy jen další spřízněné duše. Přišli proto, aby něco zažli a s někým se seznámili. Každý si to chce příjemně užít, takže nálada je vstřícná a přátelská.

Co když nespadám do vyhlášených věkových kategorií?

V tom případě kontaktujte organizátorku, která má přehled o tom, kdo se jaké akce účastní. Je možné, že se věk přihlášených účastníků dané akce pohybuje spíše v horní nebo naopak dolní části věkového rozmezí. Je také možné zorganizovat akci právě pro vaši věkovou kategorii.

Potřebuji si něco s sebou na akci vzít?

Ne, kdyby bylo třeba na nějakou hru něco potřeba (psací potřeby...), dostanete to na místě.

Jak dlouho akce trvá?

Záleží na tom, o jakou akci se jedná, obvykle je dálka akce specifikovaná v popisu. Organizovaná část odpolední akce v Praze bývá zhruba na čtyři hodiny. Samozřejmě je možné odejít dřív nebo naopak zůstat na after party. Koncept je obvykle takový, že vám vyplníme celý zbytek dne, tedy je-li začátek v 15 hodin, akce trvá zhuba do 19 hodin a na zbytek večera je rezervovaná restaurace na posezení. Probíhá-li akce večer, následné posezení se buď nekoná, nebo bývá úměrně kratší.

Jak je to na akcích s pořizováním fotek?

Fotky, které organizátor pořídí na akci, nebudou bez výslovného souhlasu účastníků nikde veřejně prezentovány.

Každá akce směřuje za nějakým zážitkem a zároveň nechává dost prostoru pro příjemné seznámení a popovídání s ostatními účastníky.

Chcete se zeptat na něco jiného? Napište!


Jak vlastně JináSeznamka.cz vznikla?

Myšlenka na organizaci akcí pro nezadané vznikla jednoho listopadového víkendu roku 2012. Byla jsem s partou asi 20 kamarádů na chalupě na Českolipsku a pošmournou sobotu jsme trávili výletem. A někdo měl ten skvělý nápad, že musíme pokořit vrch Vlhošť. Už to jméno nás mělo varovat, ale po bitvě je každý generál...

Během dlouhého a uklouzaného škrábání nahoru jsme se bavily čtyři kamarádky jak jinak než o chlapech. Všechny máme své zkušenosti z klasických internetových seznamek, které dozajista fungují, když člověk překousne hodiny a hodiny prohrabování se profily, ne vždy milé a slušné vzkazy, následná rande, kde zpravidla ten druhý vypadá ale opravdu jinak než na fotkách a ještě k tomu trvá na zodpovězení seznamu otázek, který v lepším případě není příliš dlouhý a neobsahuje detailní zkoumání intimích témat...

Pravděpodobně díky těmto velmi obohacujícím zkušenostem tam opakovaně zaznívala věta, „No jo, ale kde chceš někoho normálně potkat?“ A tak jsem se někdy mezi pátým a sedmým pádem přes další neskutečně klouzavý vlhošťský kámen rozhodla, že s tím musí někdo něco udělat, a do měsíce jsem zorganizovala první odpoledne pro nezadané.

Mimochodem, nakonec jsme vrchol Vlhošťe dobili. A jak by řekl Cimrman, bylo to proto, abychom zjistili, že i kdyby nebyla mlha, nebylo by z Vlhoště vidět zhola nic.

Adel© 2013 JináSeznamka.cz